Julkaisun taitto on lupaus sisällöstä

Kirjan ulkoasu vaikuttaa sen menestykseen. Kirja on osiensa summa. Taittajan valitsema typografia, visuaaliset ja sommittelulliset ratkaisut luovat kirjan hengen. Ulkoasuun vaikuttavat myös paperikoko ja -laatu sekä kannen muotoilu. Kirjan taitolla on tavoitteena lukijakuntaa puhutteleva mielenkiintoinen kokonaisuus.

Typografia julkaisun muotoilussa

Ulkoasu on tie tekstin luettavuuteen. Hyvä luettavuus syntyy oikeilla typografisilla valinnoilla. Taittoon saadaan vaihtelevuutta jo pelkästään typografisin keinoin.

Kohderyhmäajattelu

Kullakin julkaisulla on oma kohderyhmänsä. Kuuntelemme asiakkaamme lähtökohtia ja toiveita. Visuaalinen tyyli muotoutuu näiden keskusteluiden pohjalta.

Haluaisitko keskustella kirjasuunnitelmistasi tai muusta taittotyöstä?
Ota yhteyttä >>

Kirjan taiton ainekset

Kirjan taiton ainekset.


Taittotyöt portfolio

Vaikuttaja-sarja, alakoulun yhteiskuntaoppi, oppikirjat ja tehtäväkirjat, Sanoma Pro

Graafinen suunnittelu, taitto ja graafien muotoilu. Kuvittajana kirjasarjassa on Ossi Pirkonen.

Vaikuttaja, alakoulun yhteiskuntaoppi, oppikirjat, Sanoma Pro Vaikuttaja, alakoulun yhteiskuntaoppi, tehtäväkirjat, Sanoma Pro

TIVIA ry, TIVIA News -lehden taitto

TIVIA News -lehden taitto

Yrityskatsaus 2016, Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeino- ja innovaatio-osasto

Graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus. Yrityskatsaus 2016 pdf verkossa.

Yrityskatsaus 2016, Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeino- ja innovaatio-osasto


Ehyt ry, Ehyt Järjestö -lehden taitto

Ehyt Järjestö -lehden taitto

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen strategia -esite, YES-Metropoli ja Helsingin Yrittäjät ry, 24 s.

Graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus. Yhdessä oppien – Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma on luettavissa myös verkossa.

YES-Metropol yrittäjyyskasvatuksen opas YES-Metropol yrittäjyyskasvatuksen opas

Väestöliiton väestötietosarja 27, 52 s.

Graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus. Julkaisun tarkoitus on tuoda näkyväksi, miten eri alojen yhteistyöprojektit edistävät kestävää kehitystä. Julkaisu on luettavissa verkossa: Väestöliitton väestötietosarja 27.

Väestöliitto, väestötietosarja 27

Kaivos- ja louhintatekniikka, Opetushallitus, 490 s.

Graafinen suunnittelu, taitto, kaavakuvien puhtaaksipiirto. Kirjassa on hakemisto ja lähdeviitteet.

Kaivos- ja louhintatekniikka, Opetushallitus

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos julkaisuja

Graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus.
Laadukkaita palveluita ja sosiaalisesti vastuullista työtä, 56 s. >> web-pdf
Työtä julkisilla hankinnoilla, 30 s. >> web-pdf

THL julkaisut

Palveluvelvoite maaseudulla – SGEI palvelujen järjestämisen työkaluna, 30 s.
Oppaan ovat laatineet Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, Kuntaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Graafinen suunnitelu, taitto, graafien muotoilu. Kieliversiot suomi ja ruotsi. >> web-pdf

Palveluvelvoie maaseudulla – SGEI palvelujen järjestämisen työkaluna

Taitto Juridica-sarjan kirjaan "Johdatus kilpailuoikeuteen", Talentum Media Oy

Lähtökohtana työlle oli Juridica-sarjan graafinen ohjeisto, jonka pohjalta luotiin taittopohja ja taitettiin 500-sivuinen kirja.
Kirjaan tehtiin laaja hakemisto sekä lähdeviitteet.

Talentum Media, Juridica, Johdatus kilpailuoikeuteen

Albert Edelfelt -juhlakirja, 256 s., Douglas Productions

Douglas Productions tuotti Albert Edelfeltin 100-vuotis juhlavuonna aiheesta mittavan taidekirjan
sekä dokumenttielokuvan, joka on saatavilla myös DVD:nä. Kieliversiot: suomi, ruotsi, englanti.

Albert Edelfelt -juhlakirja

Näkyvää – Näkymätöntä -näyttelyluettelo, 136 s., Stiftelsen Pro Artibus

Svenska kulturfonden täytti vuonna 2008 tasan sata vuotta. Juhlavuoden kunniaksi taide- ja koulutuselämän eri osa-alueilla järjestettiin runsaasti erilaisia tapahtumia. Näkyvää – Näkymätöntä -näyttely ja -luettelo edustivat kuvataiteen osuutta juhlavuodesta. Kieliversiot: suomi ja ruotsi.

Stitelsen Pro Artibus Näkyvää - Näkymätöntä

Nordic Battlegroup 2011, 128s., Puolustusvoimat

Ruotsin, Suomen, Norjan, Viron ja Irlannin muodostama Pohjoismaisen taisteluosasto 11:n (Nordic Battle Group 11, NBG11) tarina. Kirjan taitto, kansisuunnittelu ja kuvitus.

Puolustusvoimat, Nordic Battle Group 2011

Sininauhaliitto, julkaisujen taitto ja kuvitus

Sininauhaliiton Barometri-sarjan kuvitustekniikkana on viivapiirustus.

Sininauhaliitto julkaisuja

ylös